Page 4 - FLEX_2020
P. 4

Inovacije so naša tradicija.

               In to že več kot 90 let. Vsak jo pozna, mnogi jo uporabljajo vsak dan,
               malo pa jih ve, da ima fleksar‘ca svoje korenine v izumu, ki ga je prvi
               predstavil FLEX oz. takrat še pod imenom Ackermann + Schmitt.

               Od kod prihaja „fleksanje“?
               Leta 1922 ustanovita Hermann Ackermann in Hermann Schmitt v
      Stuttgart-Bad Cannstatt-u istoimensko tovarno, da bi predstavila in tržila svoj lastni izum:
      ročno brusilko MS 6, katere elektromotor poganja fleksibilno gred. Ta značilnost je dala ime
      novi napravi: FLEX. Tu se skriva tudi ime pod katerim je tovarna znana danes in glagol, ki se
      uporablja v pogovornem jeziku - fleksanje.

      Leta 1996 se Ackermann + Schmitt preimenuje v FLEX, leta 2006 pojem „fleksanje“ dobi
      svoje mesto v nemškem pravopisnem slovarju.
      Od fleksibilne gredi do današnje kotne brusilke.
 2    Konec 20-ih let prejšnjega stoletja je inženirjem uspelo fleksibilno gred zamenjati z
      zobniškim prenosom. Pojavi se prva kotna brusilka, ki se trži pod imenom FLEX. Pojem
      FLEX pridobiva na prepoznavnosti.

      Leta 1935 predstavi Ackermann + Schmitt kotno brusilko z nizkimi obrati. Leta 1954 pa prvo
      kotno brusilko z visokimi obrati pod imenom DL 9. FLEX postane sinonim za kotne brusilke,
      v pogovornem jeziku se uporablja samo še beseda „fleksanje“.

      Funkcijsko je FLEX ostal enak, uporabnost pa se je postopoma razvijala in izpopolnjevala.
      Moderne umetne mase so zamenjale kovinske ulitke, tako so naprave postale lažje.
      Moč motorja se je povečala, hkrati so se dimenzije motorja zmanjšale. Zaščita motorja
      in prenosa pred kovinskim prahom se postopoma izboljšuje in dopolnjuje, naprave imajo
      daljšo življensko dobo - so vedno tišje in bolj ergonomične.
      Princip delovanja kotne brusilke je uspešen in učinkovit, zato se ga uporablja tudi pri
      različnih vrstah ročnega električnega orodja, hkrati pa je tudi osnova za mnogo novih
      izumov.


   www.flex-tools.si
   1   2   3   4   5   6   7   8   9